Przeczytaj przed wysyłka:

* podane powyżej ceny dotyczą przesyłek do wagi 70 funtów (wagi fizycznej lub wagi objętościowej ); po wycenę na cięższe przesyłki prosimy o kontakt.
* ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia*
* termin dostawy przesyłek lotniczych do Polski: 5-9 dni roboczych
* termin dostawy przesyłek morskich do Polski: 6-8 tygodni
* termin dostawy przesyłek morskich i lotniczych do UE: do 2 tygodni dłużej niż do Polski
* ubezpieczanie zawarte w opłacie za przesyłkę pokrywa koszty uszkodzenia / zniszczenia / zaginięcia przesyłki do $100
* wartość ubezpieczenia można zwiększyć
* firma przesyłkowa odpowiada za dostarczenie przesyłek, a nie za konsekwencje wynikające z niedostarczania lub opóżnienia dostarczenia zawartości przesyłki
* nadawca szacuje wartość towarów wysyłanych dla Urzędu Celnego
* klient  jest odpowiedzialny za koszty związane z odprawą celna i kosztami z tym związanymi
* przesyłki o charakterze upominkowym o wartości towarów do 45 Euro, sa zwolnione z cła i podatku VAT
* przesyłki o wartości towarów do 150 Euro mogą zostać zwolnione z opłaty celnej, ale podlegają opłacie podatku VAT w wysokości 23%
* do przesyłek nie wkładamy towarów akcyzowych (alkoholu, papierosów) w ilościach większych niz dopuszczone przez przepisy celne w Polsce i Europie
* towar zakazany transporcie morskim oraz lotniczym: bron, amunicja, narkotyki, substancje niebezpieczne, żrące, łatwopalne,  niebezpieczne dla ludzi i zwierząt.